Apple Group - Chia sẻ Theme cho iOS

Group chia sẻ những Theme, Font đẹp dành Cho iOS 6, 7 cho iPhone 3GS, 4, 4s, 5 và chỉ cho những máy đã Jailbreak. Group cũng hỗ trợ Jailbreak cho những bạn mới vào, Hướng dẫn làm đẹp iPhone cho newbie.