‫كچانی شارەکەم‬

بەخــــــــێر بێن بـــــــۆ گروپـــــی کچانی شارەکەم
تکایه بێ جی...اوازی کۆمێنتو لایک بۆ یه کتر بکه ن
هاورێکانتان بانگیشت بکه ن بۆ ناو گروپ با سود له یه کتر ببینین