K114 - Đại Học Y Hà Nội (HMU)

Nhóm kết nối những người con Đại học Y Hà Nội.
Chúng t...a là 1 gia đình <3
(Tất cả những ai mong muốn theo học trường Đại học Y Hà Nội đều là thành viên và có quyền lợi như nhau trong nhóm).

Mục tiêu, hoạt động của nhóm:
1. Group cung cấp thông tin tuyển sinh 2016 trường Đại Học Y Hà Nội ( K114).
2. Là nơi giao lưu, giới thiệu, làm quen mỗi cá nhân với các thành viên khác trong đại gia đình HMU (Chúng ta không cô độc).
2. Chia sẻ kinh nghiệm học tập và làm việc trên con đường Y với nhau
3. Giúp đỡ nhau tìm kiếm cơ hội việc làm tốt nhất trong 1 xã hội cạnh tranh
4. Mở rộng network tới các đồng nghiệp Y Việt Nam và quốc tế.

Quyết tâm thi đỗ Y Hà Nội ^^
<3 <3 <3 <3 <3