Haitian Entertainment

- This group is created for everyone to share what they like; for example music, comedy, news, video's, picture's and to learn different info about Haitian culture. I want everyone to have fun and be free while in here. THIS IS A DRAMA FREE GROUP so RESPECT ONE ANOTHER! Feel free to ADD YOUR FRIENDS. Thank you and enjoy...
- Gwoup sa a te kreye pou tout moun ki pou separe sa yo vle. Egzanp: mizik, komedyen, nouvèl, videyo, foto a epi pou aprann lòt enfòmasyon sou kilti Ayisyen an. Mwen vle tout moun pou yo pran plezi ak être libre pandan isit la. Envite fanmi w ak zanmi pou jwenn ak bèl gwoup sa a... Mèsi

****Adjust the settings of the group so your email doesn't get flooded when people post. ****