เปิดหาร/ค้าขาย/สินค้าราคากันเอง

ขอต้อนรับเข้าสู่ ตลาดอิสระที่เป็นศูนย์กลางของสินค้าหลากหลายชนิด
...
โปรดอ่านกฎ-กติกาก่อนโพสซื้อ หรือขายสินค้า
ข้อควรปฏิบัติของผู้ขาย
1.กรุณาลงรายละเอียดสินค้า เช่น ราคา ขนาด สภาพการใช้งาน (ใหม่/มือสอง) ช่องทางการติดต่อเจ้าของสินค้า รูปสินค้าที่ถ่ายจากสินค้าจริง
2.สินค้า 1 ชิ้น สามารถตั้งโพสได้เพียงโพสเดียว หากมีภาพถ่ายหลายมุมให้รวมเป็นหน้าเดียวหรืออัลบัม แล้วค่อยโพสเป็นอัลบัม หากต้องการโพสซ้ำให้ดันโพสเก่าหรือลบโพสเก่าออกก่อนแล้วค่อยโพสใหม่

ข้อควรปฏิบัติของผู้ซื้อ
1. ผู้ซื้อสามารถติดต่อกับผู้ขายโดยตรง ทางโพส หรือ Message แล้วแต่ผู้ขายจะกำหนดไว้
2.ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับชำระเงิน หรือขายสินค้า เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบสินค้า และผู้ขายก่อนทำการโอนเงิน เพราะหากเกิดเหตุใดๆ ที่แสดงถึงการโกง ทางเราจะไม่รับผิดชอบ