"Hayasa" Armenian Student Association of Belgium

“Hayasa” is called to unite Armenian students of Belgium with the goal of preserving and promoting Armenian historical and cultural values and traditions. "Hayasa" welcomes everybody who shares our values.
Established on 21 September 2011.
E-mail: Hayasa.students@gmail.com
Web: http://www.hayasa.be/

«Հայասա»-ն միավորում է Բելգիայի հայ ուսանողությանը և երիտասարդությանը՝ նպատակ ունենալով պահպանել և տարածել հայկական պատմա-մշակութային արժեքները և լավագույն ավանդույթները։ «Հայասա»-ն ողջունում է և պատրաստակամ է համգործակցել բոլորի հետ, ովքեր կիսում են մեր գաղափարները։
Միությունը հիմնվել է 2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։