Hội Pokémon Go Việt Nam

Cộng đồng Pokémon Go Việt Nam ,hội gamer chân chính nói không và tây chay với fake GPS để chơi Pokemon Go ở Việt Nam