Hội Yêu Trồng Cây

Là sân chơi cho tất cả mọi người, là nơi giao lưu học học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trồng cây, trồng hoa. Là nơi mọi người có thể bày tỏ cảm xúc, tình yêu của mình đối với cây hoa. Là nơi mọi người có thể trao đổi giống các loài cây, hoa, các sản phẩm cây xanh