HumanAngelsNorway

Inspirert av #OPHumanAngels (https://www.facebook.com/OpHumanAngels), og ville lage en Norsk gruppe også. :)

Inn her skal det kun være positive innlegg - kun kjærlighet og forståelse ♥ :)

La oss spre kjærlighet i verden :) ♥


Inspired by #OPHumanAngels, and wanted to make a Norwegian group too :)
https://www.facebook.com/OpHumanAngels

In here we will have only positive posts - only love and understanding ♥ :)

Lets spread love in the world :) ♥