‫روزنامه نگاران و خبرنگاران آزاد Iranian Freelance Journalists and Reporters‬

"روزنامه نگاران، خبرنگاران آزاد و شهروند-خبرنگاران ایران"
(Iranian Freelance Journalists and Citizen Reporter-Journalists (IFJCJ
گروه "روزنامه نگاران، خبرنگاران آزاد و شهروند-خبرنگاران ایران"، فضايی برای تبادل تجربیات، هم فكری، تضارب افكار و تعاطی انديشه فراهم می آورد تا روزنامه نگاران معتقد به تسامح و تساهل بتوانند در گستره رسانه های ایرانی داخل و خارج از کشور، مهارت ها و پیوندهای خود را استحكام بخشند.
صفحه روزنامه نگاران، خبرنگاران آزاد و شهروند-خبرنگاران ایران (IFJCJ)، فضایی برای انتشار مقالات، افکار و نقطه نظرات متفاوت از رسانه ها، روزنامه نگاران، خبرنگاران و نویسندگان به زبان های انگلیسی، فارسی، ترکی، کردی، بلوچی، عربی و دیگر زبانهای اقوام/ملیت های ایرانی است.

اصول و ارزش ها و ماموریت ما

یک- از انتشار مطالبی که جنبه تبلیغاتی و جنجالی دارد خودداری کنیم و در صورت امکان، مطالب و موضوعاتی در این صفحه به اشتراک گذاشته می شوند که علمی، سیاسی و حقوق بشری و دارای محتوای مفید، سازنده و آموزنده بوده و مروج جامعه مدنی، صلح جهانی، مدارا، همزیستی، حقوق حیوانات، توجه به محیط زیست، حقوق دگرباشان جنسی، حقوق مخالفان سیاسی و بطور کلی، حقوق جهان شمول بشر، آزادی و دموکراسی باشند.

دو- این صفحه، تریبونی برای تمامی افراد و گروهها بوده و صداهای مختلف در آن منعکس و شنیده می شود. این صفحه به هیچ گونه محدودیت و سانسوری برای انتشار مطالب و نقطه نظرات قائل نیست و همه در اظهار نظر و انتشار افکار و مطالب خود آزادند.

سه- بر اساس آیین نامه گروه، اهانت به اشخاص و گروه ها ممنوع است و تنها استثنا و خط قرمز این صفحه برای آزادی بیان، توهین و فحاشی است.

چهار- از اعضای گروه دعوت می شود، در صورت تمایل، اطلاعات حرفه ای خود شامل (موقعيت و رسانه- مدت زمان اشتغال به روزنامه نگاری- حوزه تخصصی) را با سایر اعضا به اشتراک بگذارند.

پنج- می توانیم فرصت های شغلی را به يكدیگر پیشنهاد و خود و همکاران را برای استفاده ازاین فرصت ها معرفی کنیم. همفکری و درخواست همياری متقابل از سوی روزنامه نگاران مهاجر با روزنامه نگاران داخل كشور می تواند یکی از جلوه های همبستگی اين گروه باشد.

شش- ما ارتباط همه جانبه میان روزنامه نگاران مقيم ایران با روزنامه نگاران هموطن در سایر نقاط جهان را مغتنم شمرده و بر تقویت و ارتقا این شبکه اصرار و تلاش داریم و از هرگونه مباحثه، لینک و مطالب مرتبط با آموزش و مهارت های روزنامه نگاری استقبال می کنیم.
هفت- اعضای گروه آزادند، لینک فعالیت های رسانه ای خود و سایرین را در صفحه قرار دهند اما گذاشتن لینک اخبار نیازمند رعایت یک پیش شرط است و آن اينكه از گذاشتن لینک یک خبر خام خودداری کنند و در صورتی که مایل به اشتراک گذاشتن یک خبر هستند توضیح و تفسیری را نیز به آن اضافه کنند.Iranian Freelance Journalists and Citizen Reporter-Journalists" (IFJCJ) is a platform for" Iranian freelance journalists and they can publish their pieces and opinions in English, Persian, Turkish, Kurdish and other Iranian languages. The IFJCJ knows no boundary to freedom of expression and no piece will be deleted here on whatever reason.