Jual Beli Pomade SeMalaysia

Tujuan penubuhan group ini adalah untuk merancakkan lagi jual be...li pomade. Kepada ahli group, sila baca syarat2 berikut untuk berjual beli di sini :

1- Tiada produk selain pomade dibenarkan dijual atau diiklankan di sini

2- Tiada perasaan hasad dengki atau mensabotaj produk atau jualan ahli lain

3- Admin akan mem"ban"kan tanpa notis ahli yang menjual produk lain atau mensabotaj jualan ahli lain.