Ganchali Bidi Kannada Mathadi!! :) :)

Namskara!! :)
Ee gumpinalli ellaru kannadadalle Mathada beku!! :...)
Neevu ee gumpalli bere gumpugalannu protsahisabahudu! (Ee gumpannu protsahisabeku) :p
Aaamele ee gumpinalli yaaru yaava ketta padagallanu balsabardu mathe yaara manassige noovannu untu maaduva comment annu hodibardu! :)
Dhanyavadagalu!!! :)