12A4 - Marie Curie 04-07

Hưởng ứng phong trào kêu gọi họp lớp của mọi ng, mình xin có vài ngu kiến như sau: 1. Để tránh topic bị loãng và bể kèo, mình nghĩ nên có 1 ng đứng ra tổ chức, và mọi ng nên đặt cọc tiền cho bạn này để bạn đi lo địa điểm vui chơi (có thể 100-300k/ng) tùy địa điểm 2. Tổ chức ăn buffet cho dễ và tiện 3. Nên thống nhất 1 ngày, ngày mình xin phép là chọn 1 thứ 7 bất kì trong tháng 11 (để tháng 12 lâu quá bà con mòn mỏi ko nên) và thứ 7 để tiện cho mọi ng đi. Ngày này có thể do ng host chọn, khi đã chọn thì cố gắng ko bùi lan (bàn lui) dời ngày hoặc đổi ngày mà mọi người nên cố gắng sắp xếp để đi, như vậy tránh tình trạng có ng rảnh, ng bận rồi ko gút được ngày. Bên trên là ít ngu kiến của mình, mời các thánh vào chém xem như thế nào nhé!