MMO Solution - HCM

Nơi chia sẽ các giải pháp kiếm tiền online !

Nội Quy Group

Hết... sức chú ý: Ai vi phạm là bị loại ra khỏi nhóm vĩnh viễn, sẽ không được quay lại nhóm và hưởng quyền lợi chung của nhóm.

1. Nghiêm cấm các hành vi Spam bài viết hoặc Spam Comment.
2. Cấm các hành vi gây mất đoàn kết nội bộ hay có lời lẽ tục tiểu.
3. Cấm các hình thức kiếm referral mà chưa có sự đồng ý của admin.
4. Cấm đăng bài mua, bán mà chưa có sự đồng ý của admin.