Group MU Origin_Việt Nam

Group tạo ra nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm , trao đổi mua bá...n ..
Mọi người cũng nhau xây dựng một MU vững mạnh ...!
P/s: Thời gian gần đây đã có rất nhiều thành phần lừa đảo . Tạo nick giả danh AD để đi lừa gạt mọi người , nên trước khi gd hay nhờ trung gian bán acc hay các vấn đề khác thì nên kiểm tra thông tin để xác thực đấy có phải AD thật hay không để tránh trường hợp xấu đáng tiếc xẩy ra ...! Xin cảm ơn