ตลาดนัดซื้อ/ขาย/-ประมูล Online

ขายสินค้า ฝากสินค้า ได้ตามใจชอบ.....ทำการตกลง ซื้อ-ขาย ระหว่าง 2... คน

ทางกลุ่ม จะไม่มีการ รับผิดชอบ ใดๆๆๆ ไม่ว่าจะ กรณี ใดๆ ก็ตาม!!

ให้ความอิสระ แก่ทุกคน ไม่มีกฎ แต่ควรเน้นขอบข่ายให้แน่ชัด ว่าจะขายอะไร

ใครซื้อ ใครขาย......OK นะค๊