Minecraft Macedonia

За да купите ранк или донирате парите треба да ги пратите на следнава сметка: 210501616326375 Само NLB Тутунска банка!Ако се обидувате да платите преку други банки ке ви земат камата(Незнам колку бше каматата).
--------------------
Ранк цени:
Builder-150 денари.
Moderator-300 денари.
Или пак може да купувате пари Ingame - 50 денари($200,000 Ingame)
--------------------
Ип на Minecart Macedonia 144.76.143.19:25565