AZƏRBAYCAN MÜƏLLIMLƏR BİRLİYİ

Əziz dostlarım!
Müəllimlik dünyada ən çətin, eyni zamanda ən şər...əfli və ən ğözəl peşədir!
Müəllim əməyinin nəticəsində cəmiyyət formalaşır, savadlı,bilikli, geniş dünyagörüşlü, nümunəvi əxlaqa malik insanlar yetişir. Bu insanlar isə cəmiyyəti daha da inkişaf etdirir. Hazırda dövlətimizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsindəfəal iştirak edən insanlar məhz müəllim əməyinin
yetirmələridir. Bu gözəl və şərəfli işin dəyərini bilən əcdadlarımız həmişə müəllimə hörmətlə yanaşmışlar. Müəllimlər şagirdlərin dərin və hər tərəfli bilik almaları, yaşadıqları dövrün problemlərindən baş çıxarmaları üçün bütün bilik və bacarıqlarını sərf edirlər.Valideynlə bərabər, bəlkə də, ondan daha çox, uşağın hər cür şıltaqlığına, əziyyətinə dözmək, kədəri ilə kədərlənib, sevinci ilə sevinmək müəllimlərin üzərinə düşən ağır yükdü.
Müəllimlər yeni cəmiyyət quruculuğunun memarlarıdır. Hər birimizin layiqli vətəndaş kimi yetişməyində müəllimlərimizin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.
Mən Rəşad Rüstəmli bu qurupu yaratmaqda məqsədim azərbaycand və respublikamizdan kənarda yaşayan butun azərbaycanli müəllimlərinbirliyini yaradib onlarin səsini bir edib, problemlərimizi , cətinliklərimizi bərabər həll edək.