Mūzikanti Latvija / Музыканты Латвия / Musicians Latvia

Открытая группа сообщества музыкантов в Латвии. Приглашайте и добавляйте сюда своих знакомых музыкантов, чтобы расширить круги сообщества.
This is an open group for musicians from Latvia. Please, add your musician friends to this group.
Atklāta grupa priekš mūziķiem no Latvijas. Aiciniet jūsu paziņas mūziķus šeit.