Odense Airsoft

Indmeldelse i Odense Airsoft skal ske ved at møde op på banen en søndag med lige kontanter (helst mellem kl. 10.00 og 10.45).

Der afholdes spil hver søndag fra 10 til 16 på Havnegade 19, 5000 Odense C. I tilfælde af aflysning, vil det blive udmeldt i så god tid som muligt.

Reglerne, priser og kontigent kan findes på: http://www.odenseairsoft.dk/