Oppimisen vallankumous

Twitterin puolella Jokikunnan koulu aloitti ansiokkaasti keskust...elun sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä kouluissa. Tämän ryhmän tarkoitus on nostaa esiin laajempi asia, miten oppimista pitäisi tukea nyky-yhteiskunnassa? Miten saisimme parhaiten käyttöön ne voimavarat, mitä meillä kaikilla on? Miten käytämme uutta teknologiaa niin, että se edistää oppimista? Millaista on oppiminen 2000-luvun Suomessa?

The school of Jokikunta began debate on the social media and its use in schools in Twitter. This group is created to raise the broader issue of how learning should be supported in today's society? How can we best use the resources/strenghts of what we all have? How can we use new technology so that it contributes to learning? What is it learning like in the 2000s in Finland/Europe/world?