ПГТЕ ''Хенри Форд"-PGTE "Henry Ford"

Групата е създадена за ученици и бивши ученици на ПГТЕ "Хенри Форд"

The group is made for students and ex-students of PGTE "Henry Ford"