KIRIBATI PASTORAL INSTITUTE (KPI)

Nakoia ataein ao taan reirei ngkoa n ana kantenrinan reirei te Ekaretia Katorika iaon Kiribati ae te Kiribati Pastoral Institute ..aio ami tabo ni maroroakina aron ngkoa ami reirei ao tibwaakin tabeua ami iango ibukina ba aonga ni wantongaaki ma ni karikirakeaki te nati ni katorika aika a tabe n rikirake ake a na manga kaira te Ekaretia Katorika nakon taai aika a na roko. Kam bati n raba ao kam na kabaia n ana akoi ma ana tangira te Uea. "Ke e roko Ueam!"