Shiites of Denmark

Velkommen til Shiites of Denmark, håber I nyder opholdet.

§1. Alle er velkomne til at annoncerer for programmer der har med Islam eller samfundet at gøre, de af Admins skønnet relevante annoncer bliver fremhævet.

§2. Fiqh relateret spørgsmål skal besvares med tydelig kildehenvisning.

Debat, tone og diskussioner:

§3. Kommunikation og sprog:
stk.1 Gruppen er et dansk forum, derfor skal al kommunikation foregå på dansk,men man må godt poste på engelsk og Arabisk.
stk. 2 Det er tilladt at bruge engelske kilder.
stk. 3 Det er tilladt at anføre Koran- og hadith citater på arabisk.


§4. Vi i administrationen deler ikke nødvendigvis de holdninger og synspunkter, som gruppens medlemmer giver udtryk for her på gruppen.

§6.
Stk 1. Gruppen tillader ingen perverse, pornografiske eller stødende indlæg.


§7. Det er ikke tilladt at støtte organisationer som ønsker at destabiliserer det danske kongerige og derved nationens sikkerhed.

§8. Det er ikke tilladt at håne lærde eller henvise til personer som er kendt for at håne vores lærde.Man må godt ytre sin mening,men på en god sober måde.


§9. Det er ikke tilladt at håne, bespotte eller på anden vis ytre sig negativt om en gruppe, muslimer eller ikke muslimer. Dette udelukker dog ikke konstruktiv kritik eller kritiske spørgsmål, tonen i debatten skal blot holdes i et niveau således at alle ønsker at følge med. Admins forbeholder sig retten til at slette indlæg eller kommentarer der bryder sig mod dette princip.

§10. Gruppen er for Shia og derfor er det kun Shia som kan være medlemmer.

§11. Det er ikke tilladt at reklamerer for andre grupper, virksomheder eller salg i gruppen uden skriftlig tilladelse fra Admins. Undtaget fra dette regel er:
a) etablerede organisationer/Moskeer der reklamerer for deres programmer
b) demonstrationer , happenings, kampagner eller lign. Der kan anses som værende folkeoplysende eller på anden vis har en almen intersse.

§12. Inter-sekteriske debatter overvåges af admins, bliver niveauet eller sproget for groft forbeholder admins sig retten til at slette indlægget.

§13.
Kritik af Admins sker til gennem direkte henvendelse til Admins.

§14. Alle har ret til at deltage, spørge og betvivle, så længe man ikke bryder ovenstående regler.

§15. I gruppen tiltaler vi medlemmerne med pæne vendinger, det kan eksempelvis være: bror/søster/De/Dem eller blot du og dig. Bande ord tolereres ikke.

§16.
stk. 1. brud på ovenstående regler kan medføre sletning af kommentarer, indlæg og efter gentagne advarsler udelukkelse. (gult kort)
stk 2. uanstændigt sprogbrug resulterer direkte i permanent udelukkelse. (Rødt kort)