Phantomtroupe.PBTH

กลุ่มนี้คือกลุ่มที่รวบรวมสมาชิกแคลน PhantomTroupe (PB) มีอะไรก็มาคุยมาปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงินนะจ๊ะ อิอิ