แลนด์บ้าง ไลฟ์บ้าง พิกัดสงขลา

สวัสดีปีใหม่ 2558
ปีนี้เป็นปีที่ 3 ของกลุ่มเราแล้วนะครับ
ก้าวไปข้างหน้า หามุมใหม่ๆ กันเยอะๆ นะครับ

ห้องสำหรับแสดงผลงานภาพถ่าย ชักชวน ชี้เป้า และรวมหัวกันไปถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ หรือวิถีชีวิต ภายในจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาวงการถ่ายภาพในจังหวัดสงขลาให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพนอกพิกัด นอกเหนือจากพื้นที่ สงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ต้องใส่ 1. ข้อมูลภาพ (ถ่ายที่ไหน) 2. แนวคิดในการถ่ายภาพ 3. เทคนิคในการถ่ายภาพ ถ้าไม่ใส่ แอดมินลบ โดยจะไม่แจ้งล่วงหน้านะครับ

ภาพถ่ายที่อยู่ในกลุ่มนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของช่างภาพผู้ถ่ายภาพ ห้ามผู้ใดลอกเลียนแบบ เผยแพร่ซ้ำ ตีพิมพ์ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไข ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากละเมิดจะดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับผู้ละเมิด

และสิ่งสำคัญ ขอยกพระราชดำรัสของในหลวงเรามานะครับ
"การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะ เป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าให้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนาน หรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง"

....

ปล. โพตส์ขายของ โพตส์อะไรไม่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ แบน User เลยนะขอรับ