CLB XE THỂ THAO ĐỊA HÌNH TP HỒ CHÍ MINH

Tôn chỉ mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động:

CLB xe thể th...ao địa hình Tp Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội của những cá nhân đam mê các loại xe địa hình không phân biệt nam nữ, quốc tịch, thành phần kinh tế . Nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, thể lực, góp phần phát triển phong trào xe thể thao địa hình theo định hướng lành mạnh, tuân thủ nghiêm túc pháp luật của nhà nước, tham gia vào các phong trào thể thao và xã hội hóa của địa phương và quốc gia.