Hạ Long Sales Supervisor

Chia sẻ công việc. Giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tuyển dụng Sale...s. Sale Man. Thăm hỏi ốm đau. Cha già, Mẹ héo. Giao lưu văn hóa. Văn Nghệ. Thể dục Thể Thao. Nâng cao tinh thần đoàn kết Hội Sales Khu vực Trong Tỉnh cũng như tỉnh ngoài.