Salva los Delfines!Save the Dolphins! Rädda Delfinerna! In Faroe islands

Snälla låt listan fortsätta runt världen! .....vidarebefordra och lägg till ditt namn längst ner på listan innan du skickar det vidare!
Det här är allvarligt. Danmark deltar i en skamlig gärning.
Havet är betsad i rött och för närvarande är det inte på grund av klimatpåverkan av naturen.


Please keep list going around the world....hit forward and add your name to the bottom of the list before you send it on!
This is serious. Denmark is involved in a shameful practice.
The sea is stained in red and currently it's not because of the climate effects of nature.


Det är på grund av grymhet som människor (civiliserade människor) dödar hundratals av de berömda och intelligenta Calderon delfiner.
It's because of the cruelty that the human beings (civilised human) kill hundreds of the famous and intelligent Calderon dolphins.Detta händer varje år i FeroeIslandin Danmark. I denna slakt är de viktigaste deltagarna unga tonåringar. VARFÖR? En fest, att visa att de är vuxna och mogna!This happens every year in FeroeIslandin Denmark. In this slaughter the main participants are young teens. WHY? A celebration, to show that they are adults and mature!


I denna stora fest, saknas inget. Alla deltar på ett eller annat sätt, dödar eller tittar på grymheten "stödjande som en åskådare"

In this big celebration, nothing is missing for the fun. Everyone is participating in one way or the other, killing or looking at the cruelty “supporting like a spectator”


Är det nödvändigt att nämna att delfinen Calderon, som alla andra arter av delfiner, är nära utrotning. De går nära männen för att leka, av ren vänskap
Is it necessary to mention that the dolphin calderon, like all the other species of dolphins, is near extinction and they get near men to play and interact. In a way of PURE friendship

De dör inte omedelbart, de skärs 1-3 gånger med tjocka krokar. Och då avger delfinerna en gråt likt ljud, som hos ett nyfött barn.They don’t die instantly; they are cut 1, 2 or 3 times with thick hooks. And at that time the dolphins produce a grim cry like that of a new born child.


Men dom lider och det finns ingen medkänsla medan denna magnifika varelse sakta dör i sitt eget blod
But he suffers and there’s no compassion while this magnificent creature slowly dies in its own bloodDet räcker!
Vi skickar detta mail tills denna e-post anländer i varje sammanslutning som försvarar djuren, vi kommer inte bara att läsa. Det skulle göra oss till medbrottslingar, tittare.

Its enough!
We will send this mail until this email arrives in any association defending the animals, we won’t only read. That would make us accomplices, viewers.Ta hand om världen, det är ditt hem!
Take care of the world, it is your home!

Gå Mot denna grymhet:
Assine contra essa crueldade:
Sign Against this cruelty:

http://www.change.org/petitions/view/stop_dolphin_massacre_in_denmark

http://www.protecttheocean.com/denmark-continues-dolphin-slaughter-warning-graphic-images/