Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano Samoa "Savali o le Filemu"

SAUNIGA TUUFAATASI O LE KERISIMASI, EFKAS-ETENA FOU MA EFKS-SAVALI O LE FILEMU, LAS VEGAS
E manatua ai ma le fifilemu, le susuga i le alii faifeau o Foto Levao, sa tuupo mo le taitaiga o lenei sauniga, ae talofa, ua faamanavaina e le Atua ana fe'au ina ua valaauina mai. Ia faamaiseina pea le faletua ia Flo ma le aulotu, Samoa DOC..
Taitai -\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\ Rev Ailao M Tofaeono
Talosaga -\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\ Asiata Sone AF
Feagaiga Tuai -\-\-\-\- Siolo Osa AF
Feagaiga Fou -\-\-\-\-\-\ Manamea AF
Lauga -\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\ Matapoo Peniamina FS
Saunoaga Faapitoa mo Tupulaga Talavou -\-\ Hector P Pouono PTC GRAD.
Autalavou EFKS-SOF. EFKAS- ETENA FOU Faamalo lava, faafetai tele. Ia faatumauina le viiga i le Atua e faavavau lava.