සිංහල බ්ලොග් ලියන්නෝ

සිංහල බ්ලොග් ලියන කියවන හැමෝම එකතු වෙන්න

ගෘප් එක ඇතුලේ ඕනිම කෙන...ෙකුට ඕනිම මතයක් නිදහසේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වගේම.. බ්ලොග් ලින්ක් පමණක් නොව බ්ලොග් අඩවි නොමැති මිතුරු මිතුරියන් හට තමන්ගේ නිර්මාණ මතවාද ඕනිම දෙයක් දාන්න පුළුවන්

සිංහලෙන්ම කිවුවොත් ගෘප් එකේ බොරු නීති රීති නැ හැමෝටම ඕනි තරම් නිදහස තියනවා ඕනි දෙයක් කියන්න ඕනි ලින්ක් එකක් ෂෙයාර් කරන්න