Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Group này là nơi giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của sinh vi...ên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cùng nhau xây dựng một môi trường văn hoá, năng động và hiện đại các bạn nhé...