TOEIC và những người bạn

# Group là nơi học tập và trao đổi kinh nghiệm luyện thi TOEIC.
...# Group xây dựng dựa trên sự thân thiện, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau.
# Cấm mọi hình thức quảng cáo không lên quan đến TOEIC. Banned ngay và lập tức.
# Page bổ ích để giúp các bạn học tập thêm: https://www.facebook.com/TOEICmoingay.990?fref=ts