Tak Market

ตลาดการค้าออนไลน์แบบใหม่ของชาวตาก ไม่ว่าจะซื้อ-ขาย-แลก-เปลี่ยน
ส...ิ่งของที่ไม่ใช้ ต้องการเปลี่ยนเป็นเงิน หารายได้จากของที่ไม่ใช้ หรือ ว่าจะหาช่องที่สะสม ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน หรือบุคคลธรรมดาก็ได้