†‡<Anime>Otaku<Manga<‡†

All!! Kéo Member + Post Bài Nhiều Lên Nha :D
Mem mới vô phải l...àm bài giới thiệu.Ví Dụ :
Tên:
Biệt danh:
Tuổi:
Giới tính:
Sở thích:
Ghét :
ước mơ :
Tình trạng hôn nhân:
Nguyện vọng:
Char:
Chủng Tộc :