Барилгын Төсөв

Барилгын Төсөвчин болон сонирхдог хүмүүсийг урьж байна. шинэ мэд...ээлэл болон хууль норм дүрмийн өөрчлөлт зэргийг хуваалцая. Өөр зүйл Пост хийхийг хориглоно.

Tusuv@groups.facebook.com
http://www.facebook.com/groups/Tusuv/