Монголын Уламжлалын Нэгдсэн намын дэмжигчдийн бүлгэм

Монголд байгаа улс төрийн намуудаас хамгийн зөв улс төрийн үзэл ...баримтлалтай, гишүүд нь Монгол үндэстний язгуур эрх ашгийг мэддэг, хүндэтгэдэг улс төрийн хүчин болох МУНН буюу Монголын уламжлалын нэгдсэн намыг дэмжих дэмжигчдийн бүлхэм!