ՖԵՅՍԲՈՒՔԻ ՎԱՆԱՁՈՐՅԱՆ ՀԱՐԹԱԿ

"Ֆեյսբուքի հայկական հարթակը" մի խումբ է որտեղ քննարկում ենք Վ...անաձորի հետ կապված բոլոր խնդիրներն ու առաջարկությունները: Խմբում կազմակերպում զրույցներ եվ հետաքրքիր քննարկումներ կապված մեր հայրենի քաղաքի հետ: Խումբը ազատ է բոլորի համար