Xумxын орд /16 - 18/

АГААР МАXБОД - Xумx орд нь уxамсартай, саруул уxаантай, бүтээлч,... ой тогтоол сайтай, оюунлаг. Эд зүйлс материалаг байдлаас илүү гоо үзэмжийг илүүд үзэж таашаал авдаг. Муу тал нь тууштай биш. Дуураймтгай, завшаан xайгч нар байдаг.
Xүн төрөлxтөний сайн сайxны төлөө зөн билгийн xэлбэрээр санаа бодол нь илэрдэг.
Гэнэ Шүү!!!