Australia Awards Scholarships 2016

Nhóm Australia Awards Scholarships 2016 lập ra với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm nhằm chinh phục học bổng này để đến với nước Úc xinh đẹp cho ước mơ học tập, nâng cao trình độ.

Lưu ý; Với mục đích phi lợi nhuận, các bài viết quảng cáo vì lợi nhuận hoặc không liên quan sẽ bị cấm và xóa, và các thành viên post các quảng cáo khi chưa có sự phê duyệt của admin sẽ bị cảnh cáo. Nếu vi phạm lần 2, admin sẽ có quyền xóa các thành viên vi phạm khỏi nhóm.