Åsane Seahawks Booster

Dette er Åsane Seahawks forum for foreldre og støttespillere til ungdommene i Seahawks. Målet er å lette kommunikasjon mellom klubb og foresatte, ettersom de unge ikke altid er like flink til å huske alt selv. Her kan lufte gode ideer, eller stille ulike spørsmål man måtte lure på, fra treningstider, funderinger om utstyr, eller bli enige om mengden lommepenger en utøver har med seg på tur.