តំបន់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - Advertisement Zone

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬដាក់លក់ផលិតផលដោយសេរី ដោយគ្រាន់តែ តំរូវអោយ Add ...Member អោយបានច្រើន។ ករណីមិនគោរពតាម ទំព័រនេះនិងប្លុកការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នក។ ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូទៅលើហ្វេសបុក 012 45 83 31.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
តំបន់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - Advertisement Zone នៅទីនេះ គឺជាការប្រមូលផ្តុំនូវពាណិជ្ជករ និង អតិថិជន ដែលជាអ្នកនិយមលេងហ្វេសប៊ុកឱ្យស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបំពេញតម្រូវការជូនគ្នាទៅវិញទៅមក។
-------------------------------------------------------------------------------------------------
យើងសង្ឃឹមថា មិត្តរាល់គ្នានឹងចូលចិត្តនូវផ្សារលក់ផលិតផលតាមហ្វេសប៊ុកមួយនេះ ហើយយចូលរួមគាំទ្រនិងជំរុញឱ្យផ្សារនេះ ក្លាយជាកន្លែងពេញនិយមក្នុងការស្វែងរកទំនិញនានា នៅកម្ពុជានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខ។