Aktywne Śląskie

Grupa zrzeszająca osoby działające w organizacjach społecznych, ...instytucjach kultury, szkołach i innych placówkach społecznych z województwa śląskiego.

Celem działania grupy jest wymiana informacji na temat projektów, ofert staży, wolontariatu, szkoleń, wymian i innych ciekawych inicjatyw lokalnych i międzynarodowych.