ALBANIA FILM COMMISSION

Film Komisioni ka si objektiv të saj të parë promovimin territorjal, duke tërhequr në territorin ku ai operon produksione vendas dhe të huaj.
Ne të njëjtën kohë ai ka si objektiv të mbështese industrinë e filmit dhe te televizionit , duke krijuar kështu mundësi të reja pune për ata që punojnë në këtë fushë.