YOZGAT SORGUN ALCI KÖYÜ

Alcı Köyü
"Köye ilk gelen Hızıroğulları sülâlesi ile hatırı sayılır Eğilmezkâ ve çocuklandır. Köy bu iki sülâle tarafından kurulmuştur. O yıllara ait birde hikaye anlatılır.

Köyün kuruluşu yıllarında Ça­panoğlu' nun atları çalınmış. Atların Adana' ya götürüldüğünü öğrenen Ça­panoğlu, atlarını getirmesi için yiğit ve cesur Eğilmezka'yı görevlendirir. Eğil­mezkâ Adana' ya gider, üç sürü at ge­tirir. Bu Çapanoğlu'nun hem hoşuna gider, hem de; "benden de cesaretli insan varmış" diyerek Eğilmezkâ' dan yılmaya başlar.

Huzuruna alır ve sorar:
- Adın ne?
- Eğilmezkâ
- Ben seni eğerim, der kendi kendine.

Çopanoğlunun at bakıcısı bu du­rumu hisseder. Eğilmezkâ' ya:
- Ne yap yap, bir bahaneyle Çapanoğlu' nun himayesinden ayrıl, der. Bunun üzerine Eğilmezkâ Hicaz' a gider. Dönüşte bir oba kurar. Çapanoğlun'dan yakayı kurtarır. Eğil­mezkâ bilge ve cesaretli kişidir. Ariftir. Beynen ve fizikende gelişmiş bir in­sanmış.

Yine bir rivayete göre de; Eğil­mezkâ'nın babası Suriye'de elçi imiş. Suriye tarafında babasına bir gelin âşık olmuş. "Şerefimiz beş para olacak" diye babası Bozok'a gelmiş".Aslen bu köylü olan Yozgat Ticaret Meslek Lisesi Müdürü rahmetli Gazi Öztürk' ün anlattıkları bunlardır.

Köyün; zeki, duygulu ve çabuk öğ­renen, arif insanlardan kurulduğu için "A-lı-cı manâsında kelime değişikliğine uğrayarak "Alcı" dendiğini öğrendik.Köyün batısında bulunan tarihi "Kamber Hüyüğü" tarihi bir şahit olarak bulunmaktadır. Bu hüyükteki bazı ka­lıntılar köyün eskiden Rumların bir yer­leşim yeri olduğu hakkında ipuçları vermektedir.

Düz ve ağaçlık bir arazide yer­leşmiştir. Güneyinden "Eğri Öz" geç­mekte olup, köyün içinden geçen akarsuda buraya karışmaktadır.Yozgat iline 53 km, Sorgun ilçesine 20 km uzaklıktadır.

Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır

Hane Sayısı: 70
Geçici Nüfus Sayısı: 25
Yaz Kış Nüfusu: Farklı

2010yılı nufusu

102 Kadın

91 Erkek

193 toplam

Köyün Gelenek Görenekleri VARDIR.Ayrıca meşur yemekleride vardır.testi kebabı,arabaşı,tavuk patlatma ayrıca hamur işleri.Çörek,İşli,ekmek vs.


Esenli Kasabası, Emirhan, Karaburun, İdrisli, Karakocaoğlu Kış­lası, Yudan ve Karga köyleriyle kom­şudur. Halkın en önemli geçim kaynağı tarımdır. Ençok buğday, nohut ve mer­cimek ekilir.

Alcı'da eğitim 1938 yıllarında baş­lamıştır. İlçede ilk açılan okullardandır.
Fakat şuan Köydeki İlkokul hizmet vermemektedir
Öğrenciler Sorgunda eğitim almaktadır

İlköğretim Okulu Var / Faal Taşımalı Eğitim Yapılıyor

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ 24
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ 10

Eskisi yıkılarak 1992 yı­lında kubbeli çok güzel bir cami ya­pılmıştır.
Görevli İmam: Yavuz Bilen

Sülâleler:
Go Ömerler, Kö­seliler, Keiler, Cengizler, Mamıklar, Gökler, Çakırlar, Tekinler, Koçaklar, Çolak Ethemler marlar ipekler

Lâkablar:
Cıytıl, Kuyruğu Şavgı, Emlik Osman, Postlu Hikmet, Tilki Durak, Pot Yakup, Takunyalı, Yetim Osman, Kıllı Paşa, Çelebi tilki şevket

Sağlık Ocağı:
1978 yılında kendi binasında hizmete açıldı.Karaburun, Emirhan ve Çakırhacılı köylerine de sağlık hizmeti vermektedir
Sağlık hizmeti için köyde sabit doktor bulunmayıp haftada bir kez gelmektedir


Görev Yapan Doktorlar:
Dr. Dilaver Ermiş, Dr. Mehmet Erkan Işık, Dr. Hayrettin Aykaç, Dr. Abdullah Yağdır, Dr. Nuri Dündar, Dr. Sinan Uzman, Dr. S.Feza Özdemir, Dr. Ali Polat

V. Hemşire Süreyya Coşkun


Görev Yapan Muhtarlar:
İs­mail Ünkazan, Hasan Varlık, Mustafa Varlık, H.Bekir Özer, H.Ali Tekin, Ala-attin Akçam, Eyüp Akçam, Salim Birol, Yılmaz Akçam, H. Ali Tekin.

Görevli Muhtar Şehzade Gök

ŞAHZADE GÖK
Alcı Köyü Muhtarı
Yaş: 45-54
Cinsiyet: ERKEK
Eğitim Düzeyi: İLKOKUL
Muhtarlık Süresi: 1 DÖNEM

Muhtarlık Erişim Bilgileri
E-Posta: Kayıtlı Değil!
Telefon: 0 354 424 10 83
Cep: 0 543 524 50 75

Ahır ve Evin Aynı Binada Olduğu Haneler: 10
Tuvaleti Konut İçinde Olmayan Haneler: 15
Çöp Nereye Dökülüyor? EVLERİN YAKININA
Köylü Yaylasına Çıkıyor mu? HAYIR
Köye Turist Geliyor mu? HAYIR
Yabancıya Toprak Satışı Var mı? HAYIR
Göç Eden Aileler Var mı? EVET
Onaylı Yerleşim Planı Var mı? HAYIR
Salma Usulü ile Para Toplandı mı? HAYIR
Pansiyonculuk Var mı? HAYIR
Su Tesisini Yapanlar: İL ÖZEL İDARESİ
İçme Suyunun Kaynağı: İÇME SUYU ŞEBEKESİ
Sağlık Hizmeti: HAFTADA BİR GÜN VB DOKTOR GELİYOR

Köyün Araç Bilgileri

MİNİBÜS 1
OTOMOBİL 25
TRAKTÖR 35

Köy Çalışan Bilgileri

ÇOBAN 3

Köyün Sorunları ve Yaşanan Felaketler

Sorunlar
ULAŞIM SORUNU (YOL)
İŞSİZLİK
GELİR YETERSİZLİĞİ

Yaşanan Felaketler
YANGIN FELAKETİ
SEL FELAKETİ


Kaynak:Durali Dogan Sorgun 95
Not:Söz konusu kaynaktaki bilgiler eksik olduğundan bazı bilgiler güncellenmiştir