All about Uzbekistan!!!

Anything related to Uzbekistan can be discussed with no limits!!!

O'zbekistonga oid hamma narsa chegarasiz bahslashilishi mumkun!!!

Rules and Regulations - commercials, advertisements, hate speech, abuse of human rights and abuse freedom of speech, racism, propagating dictatorship or communism is never allowed to post! Violators will be banned from the group immediately !

Qonun va Qoidalar - reklamalar, takliflar, so'kinishlar, inson huquqlari va so'z erkinligiga hujum, irqchilik, diktatura va kamunismni targ'ib qilish qa'tiyan man qilinadi. Qoidani buzganlar guruhdan zudlik bilan chiqariladi!