Alliansens framtid

Vem är det som styr det här landet egentligen?

Vi som frågar det är Alliansens framtid. Vi vågar diskutera vad som krävs för att Alliansen ska kunna bilda en ny borgerlig regering.

Gruppen blandar nyheter, egna inlägg och frågor, och allt är öppet för diskussion.

Vi har ingen värdegrund eller åsiktskorridor. Gruppen är fri från från åsiktspoliser och censur.