หนุ่มสาวขี้เหงา(South Korea)

หย่อมความกดอากาศเหงาจากประเทศไทยตอนบน ตอนล่าง ตอนกลาง ตอนอิสาน ประกอบกับจะมีลมเหงาในตอนใต้เฉียงเหนือ พัดความเหงาปกคลุมประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ประเทศเกาหลีทุกตอนบนมีอากาศเหงา แบบอบอ้าว นิดๆ กับมีอากาศเหงาบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 100 องศา ซ. โดยจะมีพายุฝนฟ้าเหงา คะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ส่วนภาคกลาง จังหวัดเกงกิโด ชูวอน
อนึ่ง ในช่วงทุกๆปีทำงานในเกาหลี คาดว่าปริมาณความเหงา เพิ่มขึ้นและเฉลี่ยมากๆขึ้นทุกปี
ข้อควรระวัง
ในทุกๆปีจะมีแรงงานเหงามากขึ้น ต้องระมัดระวัง ไห้อยู่ไกล้จากเพื่อนในกลุ่ม และคอยฟังข่าวสาร จากกรมอุตุนิยมวิทยาเหงา(แอดมิน)อย่างใกล้ชิด