ANGELS PAINTING - GALLERY & SALES

Group dedicated to all genres of art: painting, drawing, graphic...s, sculpture, photography art, literature. Zero profanity, pornography, posts related to religion. Only art !!!! A maximum of 3 posts a day.
Grupa poświęcona jest wszystkim gatunkom sztuki : malarstwo, rysunek, grafika, rzeżba ,fotografia artystyczna , literatura. Zero wulgaryzmów , pornografii , postów związanych z religia . Tylko sztuka !!!! Maksymalnie 3 posty dziennie. Wszystkie prace prezentowane w grupie można również sprzedawać.All the works presented within the group can also sell.