APRS-NL

De bedoeling is om op deze plek allerhande zaken over APRS in NL... te verzamelen. Ervaringen over gebruikte aprs software, bouwprojecten enzovoort. Maar we hopen ook dat collega amateurs hulp bieden bij het instellen van APRS software, compileren van firmware enz.